Welkom bij Chatrive: 'Voor waardevol People Management'

Drie steenhouwers werden gevraagd om te vertellen wat ze deden.
De eerste zei dat hij betaald werd om stenen te houwen.
De tweede vertelde dat hij speciale technieken gebruikte om de stenen een uitzonderlijke vorm te geven en ging zijn vaardigheden demonstreren.
De derde steenhouwer keek alleen stralend op en zei: ‘Ik bouw kathedralen!’

“Uit mijn hart gegrepen”, stelt Nico Bezemer, directeur van Chatrive.

“Management en medewerkers dienen geïnspireerd te zijn, exact te weten wat ze doen en vooral ook met welk doel. Het is wenselijk, dat ondernemerschap als een rode draad door de gehele organisatie heenloopt, waarbij iedereen op zijn of haar manier kathedralen wil bouwen. Dat wordt steeds moeilijker, waarbij vooral ook het nieuwe werken geheel andere eisen stelt aan organisaties. Verantwoordelijkheid en professionaliteit van de medewerkers staan hierbij centraal. Dat kan alleen als er een hoge mate van wederzijds vertrouwen bestaat en hier op gestuurd wordt. Helaas schort het hier nog wel eens aan”.

Organisaties helpen om de voorwaarden te scheppen en vervolgens waardevol People Management te implementeren is waar Chatrive voor staat en voor gaat!